Ďalšie prenájmy lokomotív v skupine CER

CER SLOVAKIA, a.s. a CER HUNGARY ZRT. v záujme plynulého chodu zvýšenej prevádzky prenajali ďalšie lokomotívy. Dve viac systémové elektrické lokomotívy 186 MS, z ktorých lokomotívu číslom 186 361 CER SK používa od decembra 2018 a od 18. januára aj s licenciou v Maďarsku. Druhá lokomotíva typu 186 a dvojprúdová lokomotíva typu 187 boli vzájomne prevzaté do CER HUNGARY ZRT. Skupina CER si prenajíma všetky tri uvedené lokomotívy od spoločnosti AKIEM.