CERCARGO HOLDING smeruje svoje záujmy na Rakúsko

Medzi strategické ciele skupiny CER naďalej patria prioritné úlohy silného rastu a expanzia na európskych trhoch. Tento rok sa udiali významné kroky smerom na Rakúsku. CER úspešne splnila prísne procedurálne požiadavky rakúských orgánov. Dňa 3. júna 2020 vydal príslušný orgán vo svojom rozhodnutí kladné rozhodnutie na základe ktorého spoločnosť vlastniaca existujúce povolenie môže začať sa pripravovať na výkon činnosti v Rakúsku.