Čo môžeme urobiť pre bezpečnosť železníc?

Európska železničná agentúra (ERA) pripravila rozsiahlý prieskum o kultúre železničnej dopravy. Cieľom prieskumu, ktorý sa začal v januári tohto roku, je zistiť, či je možné zvýšiť bezpečnosť železníc na vyššiu úroveň než je v súčasnosti . Prieskum je založený na  nápadoch a myšlienkách pracovníkov v tomto sektore.

1.1  obrázok: Komponenty európskeho modelu kultúry bezpečnosti železníc

V prvej fáze prieskumu ERA začala spolupracovať so 100 organizáciami (orgánmi a spoločnosťami EÚ). Medzi nimi aj so železničnou spoločnosťou CER Cargo Holding: CER Maďarsko, ktorá sa pripojila medzi prvými, a CER Slovakia aby sa stali súčasťou prieskumu. Naše spoločnosti tiež mali záujem o účasť, pretože sme získali hlbší prehľad o princípoch právnych predpisov, ktoré je možné začleniť do rozvoja kultúry bezpečnosti a systémov riadenia bezpečnosti.

V prvej fáze preiskumu, ktoré sa skončilo v júni, sa vyjadrilo celkovo 25 000 železničiarov. V prípade železničných spoločností CER odpovedalo na sériu otázok v anonymite 110 našich prevádzkových a administratívných  . Ďakujeme im za úsilie.

Výsledky prieskumu, podľa expertov ERA aj CER, poskytujú železničným podnikom užitočné informácie na neustále zlepšovanie ich systému riadenia bezpečnosti. Pomocou výsledkov môžeme zosúladiť a formovať interné predpisy  tak, aby ich mohli používať v praxi.

Železničné spoločnosti skupiny CER tiež analyzujú výsledky, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť, ktoré časti ich podnikania už v tomto čase  fungujú správne podľa požiadaviek  a kde sú potrebné zásahy na zníženie potenciálnych rizík.

2.2 Obrázok: partnerské železničné spoločnosti ERA

Druhá fáza prieskumu sa začne 16. júna v rámci oficiálneho otvorenia prieskumu online. Zámerom agntúry je, aby sprístupnil dotazník všetkým železničným odborníkom.

V mene skupiny CER vyzývame všetkých dopravcov, aby sa zúčastnili na prieskume a vyplnili dotazník. Spoločné skúsenosti a znalosti určite pomôžu zvýšiť úroveň bezpečnosti európskeho železničného systému. Vysoká úroveň bezpečnosti je v záujme nás všetkých.

 

CER CARGO