Druhým prevádzkovateľom lokomotívy ES 1000-M je spoločnosť CER Cargo Holding

Spoločnosť CER Cargo Holding rozšírila svoj vozový park prvou z dvoch objednaných lokomotív EffiShunter 1000-M. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 28. júla 2020 v závode CZ LOKO v Jihlave za účasti najvyšších predstaviteľov oboch spoločností. Druhá lokomotíva bude odovzdaná v auguste tohto roku.
Zabezpečenie spoľahlivej a dobre fungujúcej dieslovej lokomotívy má strategický význam na maďarskom, slovenskom a českom železničnom trhu. Nákladné železničné spoločnosti s dieslovou kapacitou majú pozičnú výhodu vzhľadom na špecifiká železničného trhu a železničnej siete vo všetkách spomínaných krajinách. Preto skupina CER posilňuje svoj dieselový park spoľahlivými lokomotívami od CZ LOKO.
V rámci slávnostného odovzdania podpísali najvyšší predstavitelia oboch spoločností kúpno-predajnú zmluvu o kúpe ďalších dvoch lokomotív, ktorú bude realizovať skupina CER zo Széchenyi Funds. Dve objednané lokomotívy sú elektrická lokomotíva typu 365 006-6 (Effiliner3000) a dieselová lokomotíva 742 762-8 (Effishunter1000m).