Smútočná správa

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, že Márton Kukely, generálny riaditeľ CER Cargo Holding SE, dňa 30. augusta 2019 prehral svoj krátky boj s ťažkou chorobou.
Pán Kukely svoj život zasvätil železnici. Svoje štúdium ukončil na Moskovskej štátnej univerzite ako Inžinier bezpečnosti železničných systémov. Od roku 1980 pracoval u Magyar Államvasutak Zrt. v okrese Záhony. V roku 1986 pracoval na centráli MÁV, kde ho v roku 1993 vymenovali za riaditeľa železničnej nákladnej dopravy. V roku 1997 ho vymenovali za zástupcu generálneho riaditeľa MÁV a v rokoch 1999 až 2002 bol generálnym riaditeľom MÁV. V roku 2004 sa pán Kukely stal generálnym riaditeľom prvej súkromnej železničnej spoločnosti v Maďarsku pod názvom MMV.
V roku 2006 nastúpil do spoločnosti CER Hungary Zrt., kde začal pôsobiť ako zástupca generálného riaditeľa a v roku 2012 sa stal generálnym riaditeľom. Od roku 2015 pôsobil ako generálny riaditeľ skupiny CER. Pri výkone fukcie v spoločnosti CER Hungary Zrt. pôsobil aj ako predseda dozornej rady u Hungrail Magyar Vasúti Egyesület.
Svoju prácu vždy vykonával s maximálnou odbornosťou, precíznosťou a zodpovednosťou. Jeho prácu podnecovala vášeň pre železnicu a lojalita k povolaniu.

Nečakaný odchod pána Kukelyho je pre železnicu, skupinu CER a LAC Holding Zrt. obrovská strata.

Česť jeho pamiatke!