Informácie o zmenách v skupine spoločností

Týmto vás informujeme, že majiteľ a generálny riaditeľ L.A.C. Holdingu pán László Horváth, s účinnosťou od 1. júla 2021 vymenoval pána Zsolta Horvátha za vedúceho novozaloženého Riaditeľstva logistiky v rámci organizácie.

Zsolt Horváth nastúpil do CER CARGO Holdingu v roku 2014 ako zástupca generálneho riaditeľa, následne v roku 2019 bol vymenovaný za  generálneho riaditeľa, ako následnýk pána Mártona Kukelyho, a prevzal vedenie spoločnosti.
Ako predseda Dozornej rady L.A.C. Holdingu sa i naďalej aktívne bude podielať na chode Holdingu.
V rámci novej pozície bude Zsolt Horváth zodpovedný za profesionálny dohľad a  koordináciu  procesov v oblasti logistiky pre skupinu  L.A.C , a tiež za podporu logistiky, výskum, vývoj a inovácie podporných procesov.

Pozíciu generálného riaditeľa a riaditeľa CER Hungary Zrt. od 1.7.2021 prevezme pán Ottó Horváth, ktorý doteraz bol a nadalej zostáva aj zástupcom prevádzkového riaditeľa skupiny.

Zároveň sa Štefan Eštók stal zástupcom riaditeľa skupiny. Pán Eštók začal pracovať pre slovenskú spoločnosť v roku 2016 na pozícii dispečera, o rok neskôr sa stal vedúcim prevádzky, a od júla 2018 sa stál výkonným riaditeľom CER Slovakia a.s., túto pozíciu bude naďalej vykonávať.

LAC HOLDING