Na trhu železničnej nákladnej dopravy vzniká nová spoločnosť

Podpísanie zmluvy o spoločnom zámere posilní železničnú nákladnú dopravu v regióne

Dňa 14. decembra 2021 v Budapešti RZDL Europe Kft., a Rail Cargo Hungaria Zrt. a CER Cargo Holding podpísali spoločný zámer o založení spoločného podniku. Cieľom spoločnosti, ktorá vznikla s podporou kompetentných národných ministerstiev, je posilniť prepravné cesty medzi Čínou a Európou poskytovaním kvalitných logistických služieb.

Administratívne a prevádzkové prípravy na založenie spoločnosti uvedené v zmluve o spoločnom zámere už prebiehajú, spustenie prevádzky spoločnosti je teda predpokladané v prvej polovici budúceho roka. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na železničnú prepravu importovaného čínskeho tovaru a exportné zásielky na Ďaleký východ. Ďalšie oživenie dopravy môže urýchliť rozvoj maďarského trhu železničnej logistiky a revitalizáciu prekladiska Záhony.

Podujatia sa zúčastnil minister financií Mihály Varga a minister inovácií a technológií László Palkovics. Pri podpise zmluvy o spoločnom zámere bolo na vysokej úrovni zastúpené aj Rusko v osobe námestníka ministra dopravy Ruskej federácie Tokareva Vladimira Alexandroviča.

Mihály Varga zdôraznil, že zriadenie železničného a nákladného uzla Záhony, ktorý spojí krajiny východu s Európskou úniou, má strategický význam nielen na domácej úrovni, ale aj pre Európu. Výstavba logistického centra na Záhoni je dobrým príkladom toho, že maďarská politika otvárania sa smerom na východ neznamená uzavretie smerom na západ, ale spojenie. Jasnú úspešnosť stratégie otvárania Maďarska na východe ukazuje skutočnosť, že obchodný obrat medzi Maďarskom a štátmi na východe sa za desať rokov zvýšil takmer o tretinu.

Minister László Palkovics, splnomocnenec vlády pre zónu hospodárskeho rozvoja severovýchodného Maďarska, povedal: „Maďarsko sa podľa našich plánov môže stať nákladným, logistickým a distribučným centrom strednej Európy, ak bude čo najviac profitovať z obchodu medzi Európou a Áziou. Kôli zvýšenej kapacite cez Záhony pre potreby železničných zásielok z Číny na pevnine, oplatí sa vytvoriť dopravnú cestu obchádzajúcu hlavné mesto v rámci krajiny do regiónu Győr-Sopron.

LAC HOLDING