OZNÁMENIE

Dňa 25.10.2019 dr. László Katona nastúpil na pozíciu zástupcu generálného riaditeľa skupiny CER CARGO HOLDING SE.
Prajeme mu veľa úspechov pri výkone funkcie!