Výmena vedúcého v skupine CER

Od 16. marca 2021 Ottó Horváth prevezme pozíciu generálneho riaditeľa CER Hungary Zrt. Pán Ottó Horváth, ktorý je známym a uznávaným železničným špecialistom v Maďarsku aj v Európe, je pre skupinu spoločností zárukou toho, že spoločnosť CER bude obohatená o skúseného manažéra, ktorý dôveryhodne bude uplatňovať svoje odborné znalosti a pokračovať vo vedení spoločnosti v takom smere, ktorý je očakávaný od skupiny CER. Pred pôsobením v skupine CER pán Ottó Horváth pracoval na vyšších manažérskych pozíciách v niekoľkých železničných spoločnostiach. Okrem svojej pozície v  spoločnosti CER Hungary Zrt. Ottó Horváth zastáva aj pozíciu prevádzkového riaditeľa spoločnosti CER CARGO HOLDING.

Tamás Heinczinger rezignoval z pozície generálneho riaditeľa CER Hungary Zrt 15. marca 2021 z vlastného rozhodnutia a čelí novým výzvam.  Skupina CER toto formou by chcela poďakovať pánovi Heinczingerovi za obetavú prácu a popriať mu veľa úspechov a veľa zdravia.