Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov v roku 2021

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch pripravilo riaditeľstvo železničných služieb MÁV Zrt. aj v roku 2021 každoročný Prieskum spokojnosti zákazníkov. Prieskum sa zamerieva na výkonnosť MÁV Zrt.,  na základe prieskumu názorov železničných podnikov, taktiež na sumarizáciu a analýzu odpovedí. Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov si môžete prečítať